บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้อยู่คู่คนไทยมากว่า 28 ปี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2536 เป็นศูนย์บริการ สถาบันลดน้ำหนัก ลดกระชับสัดส่วนลดต้นขาครบวงจรที่ให้บริการลูกค้ากว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์ 5S ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

5S คือรหัสลับแห่งการลดน้ำหนัก ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด ซึ่งทางบอดี้เชพ ค้นพบจาการทำการสำรวจและวิจัยพฤติกรรมความต้องการ (Consumer insight research) จำนวน 1,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ สำหรับ 5 เอส นี้ยังเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้คนไทยลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยโดย 5S ประกอบด้วยปัจจัยในการเลือกวิธีการลดน้ำหนัก 5 ประการ คือ 1.Safety 2.Satisfaction 3.Scientific 4.Specialist 5.Sufficiency ซึ่งมีความหมายดังนี้

1. Safety คือ ปลอดภัย ทำให้น้ำหนักลดผอมลง โดยไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆหลังการใช้บริการ (No Side effect) ความสะอาดทั้งของสถานที่และสิ่งแวดล้อมต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

2. Satisfaction คือ เห็นผลจริงจากโปรแกรมในการลดน้ำหนักลดหน้าท้องดังกล่าว ซึ่งต้องมีการวัดและวิเคราะห์สัดส่วน ไขมันและมวลกล้ามเนื้อตามมาตรฐาน โดยแบ่งแยกเพศ อายุ อาชีพ พฤติกรรมการรับประทาน การใช้ชีวิตประจำวัน โรคประจำตัว เพื่อนำมาจัดวางโปรแกรมการลดน้ำหนักและลดสัดส่วนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดตารางการ เข้าโปรแกรมทรีตเม้นต์แต่ละแบบตามขั้นตอน ปริมาณและเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

3. Scientific กระบวนการลดน้ำหนักและสัดส่วนหุ่นดีต้องกระทำตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง

4. Specialist ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและ มีประกาศนียบัตรรับรอง ในการวิเคราะห์ การจัดโปรแกรม การทำทรีตเม้นต์ ภายใต้มาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ สามารถให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีทุกขั้นตอน นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในเรื่องกิริยามารยาท ทัศนคติที่มีต่อผู้รับบริการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเรื่องลดความอ้วน และ โภชนาการอย่างถูกวิธี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย

5. Sufficiency วิธีการลดน้ำหนักลดไขมัน สลายไขมันที่ดีต้องยึดหลักพอเพียง ไม่เกินเลยหรือเกินความจำเป็น โดยยึดประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง ผู้ให้บริการต้องมีความจริงใจ ซื่อตรง ไม่โอ้อวดเกินจริง ไม่มุ่งเอาแต่รายได้ของตน

SLIMMING

บริการลดกระชับสัดส่วน

 

 

FIRMING

บริการเฟิร์มกระชับสัดส่วน

 

 

BEAUTY

บริการเสริมความงาม

 

 

FACIAL

บริการนวดกระชับผิวหน้า

 

 

 

About Us

เกี่ยวกับแบรนด์

Slimming Center

ศูนย์บริการลดน้ำหนัก

Product

ผลิตภัณฑ์บอดี้เชพ

Online Shop

ร้านจำหน่ายออนไลน์