Fat Reduction

เทคโนโลยีสลายไขมันเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ โดยใช้หลัก Isotonic
Exercise เสมือน Sit up 200
ครั้งในเวลาเพียง 40 นาที

อ่านข้อมูล

BSIS

โปรแกรมลดสลายไขมันและ
เซลลูไลท์เฉพาะส่วน ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงเผาผลาญ
ไขมันใต้ผิวลึก 3-4 ซม.

อ่านข้อมูล

Lift & Firm

โปรแกรมกระชับกล้ามเนื้อและ
กระชับสัดส่วนด้วยการใช้แบบ
Isometric exercise ทำให้กล้าม
เนื้อแข็งแรง และไม่หย่อนคล้อย

อ่านข้อมูล

CBC

รักษาปัญหา Cellulite ทำให้
ไขมันแตกตัว มีขนาดเล็ก ด้วย
Endermologie Technique
เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา

อ่านข้อมูล

Bust Massage

เป็นการนวดทรวงอกด้วยผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสมของ phytoestrogen
ที่ช่วยขยายขนาดทรวงอกได้
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

อ่านข้อมูล

Cromo (รอยแตกลาย)

โปรแกรมลดปัญหาผิวแตกลายงา
ใช้หลักการสีและแสงในการบำบัด
(Cromo Therapy) เป็นแสงที่ไม่มี
ความร้อน ลดปัญหาผิวแตกลายงา

อ่านข้อมูล

Cromo (เซลลูไลท์)

โปรแกรมลดไขมัน ลดเซลลูไลท์
ใช้หลักการสี แสงในการบำบัด
(Cromo Therapy) เป็นแสงไม่
มีความร้อน ลดไขมันส่วนเกิน

อ่านข้อมูล

Detox (LG)

โปรแกรมขจัดของเสียและของ
เหลวออกจากเซลล์ไขมัน ลด
การบวมน้ำของแขนและขา
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

อ่านข้อมูล

SLIMMING

บริการลดกระชับสัดส่วน

ดูบริการ

FIRMING

บริการเฟิร์มกระชับสัดส่วน

ดูบริการ

BEAUTY

บริการเสริมความงาม

ดูบริการ

FACIAL

บริการนวดกระชับผิวหน้า

ดูบริการ