เป็นโปรแกรมขจัดของเสียและของเหลวออกจากเซลล์ไขมัน ลดการบวมน้ำของแขนและขา และของเสียที่สะสมในร่างกาย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลือง โปรแกรมของเครื่องจะทำงานประสานกับจังหวะการเต้นของหัวใจ โดยกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองจากปลายเท้าขึ้นไปยังหัวใจ ทำให้เลือดและน้ำเหลืองถูกส่งไปฟอกที่หัวใจ กลายเป็นส่วนดีและถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย อีกทั้งช่วยขจัดของเสียที่สะสมในเซลล์ไขมัน ช่วยลดปัญหาเซลล์ลูไลท์อย่างมีประสิทธิภาพ

Detox (Lymphatic drainage) เป็นโปรแกรมสำหรับเตรียมความพร้อมของร่างกาย ควรทำก่อนเริ่มโปรแกรมสลายไขมัน 3 วันติดต่อกัน และหลังทำ Treatment ควรดื่มน้ำอุ่น 1 แก้ว เพื่อช่วยให้ของเสียถูกขับถ่ายออกจากร่างกายทางปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Detox (LG) โปรแกรมขจัดของเสียและของเหลวออกจากเซลล์ไขมัน ลดการบวมน้ำ