เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สลายไขมันและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยใช้หลัก Isotonic Exercise แบบ Isotonic Exercise ซึ่งเสมือนการ Sit up 200 ครั้ง ในเวลาเพียง 40 นาที สามารถเผาผลาญไขมันที่สะสมในชั้นใต้ผิวหนัง  ช่วยให้ไขมันสลายได้อย่างรวดเร็ว และทำให้กล้ามเนื้อกระชับ

Fat Reduction (Isotonic-N) เทคโนโลยี สลายไขมันและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ