โปรแกรมกระชับกล้ามเนื้อและกระชับสัดส่วน เป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักการบริหารร่างการแบบ Isometric exercise คือการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ   ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและเพิ่มความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อได้100%  ช่วยให้ผู้มีปัญหารูปร่างไม่กระชับ ทรวงอกหย่อนคล้อย หน้าท้องหย่อนคล้อย สะโพกหย่อนคล้อย หรือปัญหาความหย่อนคล้อยหลังคลอด มีร่างกายที่กระชับแข็งแรงขึ้นได้

ประโยชน์

  1. กระตุ้นกล้ามเนื้อให้ออกกำลังกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง กระชับ
  2. กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง
  3. สามารถใช้ในการทำกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มีรูปร่างไม่กระชับ
  • ทรวงอกหย่อนคล้อย
  • หน้าท้องหย่อนคล้อย
  • สะโพกหย่อนคล้อย
  • ผู้ที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยหลังคลอด
  • ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูจากการเป็นอัมพฤต อัมพาต