Ulthasonic Cellu-Fat Shock

นวัตกรรมการสลายไขมันโดยใช้
Ulthasound Therapy ที่ให้ผล
อย่างสูงสุดและผลลัพธ์คงที่อยู่
ได้ในระยะยาว

อ่านข้อมูล

RF Triple Technology

นวัตกรรมสลายเซลลูไลท์ กระชับ
สัดส่วนและกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนโดยใช้หลักของ
คลื่นวิทยุ (radio frequency)

อ่านข้อมูล

Infrared Bed ผ้าห่มร้อน

นวดสลายไขมันและเซลลูไลท์โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ร่วมกับคลื่นความร้อนช่วย กระตุ้น
การเผาผลาญไขมันชั้นลึกใต้ผิวหนัง

อ่านข้อมูล

Cellulite Massage

นวดสลายไขมันด้วยมือโดยใช้
เจลสลายไขมันที่มีประสิทธิภาพ
สูง สามารถทำให้ไขมันอ่อนตัว
โมเลกุลของไขมันมีขนาดเล็กลง

อ่านข้อมูล

Fat Killer

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการพิฆาต
ไขมันที่รวม 5 เทคโนโลยี่เข้าไว้
ด้วยกันได้อย่างลงตัวและมี
ประสิทธิภาพ เห็นผลชัดเจน

อ่านข้อมูล

พุงทลาย

โปรแกรมนวดสลายไขมันด้วยมือ
ทำให้โมเลกุลของไขมันอ่อนตัวลง
มีขนาดเล็กลง เห็นผลชัดเจนโดย
วัด 3 จุด ลดไม่ต่ำกว่า 10 cm

อ่านข้อมูล

G5

สลายไขมันด้วยเครื่องมือโดยใช้
ครีมสลายไขมันที่มีประสิทธิภาพสูง
ลดไขมันที่สะสมอยู่ในชั้นใต้ผิวหนัง
สำหรับลูกค้ามีปัญหาไขมันแน่นแข็ง

อ่านข้อมูล

มาส์คภูเขาไฟ

โปรแกรมสลายไขมัน บำรุงผิว ฟื้นฟู
ผิวตามสภาพปัญหา แก้ไขปัญหา
ผิวหย่อนคล้อยจากการคลอด
เหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอด

อ่านข้อมูล

SLIMMING

บริการลดกระชับสัดส่วน

ดูบริการ

FIRMING

บริการเฟิร์มกระชับสัดส่วน

ดูบริการ

BEAUTY

บริการเสริมความงาม

ดูบริการ

FACIAL

บริการนวดกระชับผิวหน้า

ดูบริการ