Infrared Bed ผ้าห่มร้อน นวดสลายไขมัน เซลลูไลท์ กระตุ้นการเผาผลาญไขมันเป็นการนวดสลายไขมันและเซลลูไลท์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกับคลื่นความร้อน (Infrared ray) ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันชั้นลึกใต้ผิวหนัง   ความร้อนจาก Infrared  ช่วยเปิดรูขุมขน เสริมให้ผลิตภัณฑ์ซึมสู่ใต้ผิวหนัง  เพื่อเร่งการเผาผลาญไขมันและเซลลูไลท์มากขึ้นเป็นทวีคูณ   (Twin Action)

ผ้าห่มร้อนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 โปรแกรม

1.Indeep Body Slim โปรแกรมสลายไขมัน และเซลลูไลท์ โดยใช้คลื่นความร้อน (Infrared ray) ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันชั้นลึกใต้ผิวหนัง   ความร้อนจาก  Infrared  ช่วยเปิดรูขุมขน เสริมให้ครีมลดไขมันซึมสู่ใต้ผิวหนัง  เพื่อเร่งการเผาผลาญไขมันและเซลลูไลท์มากขึ้นเป็นทวีคูณ   (Twin Action)

2.Seaweed Anti Cellulite โปรแกรมสลายไขมัน และเซลลูไลท์ โดยใช้คลื่นความร้อน (Infrared ray) ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันชั้นลึกใต้ผิวหนัง   ความร้อนจาก  Infrared  ช่วยเปิดรูขุมขน เสริมให้ Sea weed และ Algae ซึมสู่ใต้ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับผู้ที่มี

Infrared Bed ผ้าห่มร้อน