RF นวัตกรรม Triple Technologyเป็นโปรแกรมสลายเซลลูไลท์กระชับสัดส่วนและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ใช้หลักการของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency)  ที่นำTechnology ของ Uni-Polar และ Bi-Polar มารวมกันเป็น TriPolar เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการสลายเซลลูไลท์และกระชับสัดส่วน

Triple Technology ทำงานได้ลึกถึง 2 ระดับชั้นคือ ชั้นหนังแท้และชั้นไขมัน พลังงานความร้อนที่ชั้นไขมันจะกระตุ้นให้เกิดการสลายเซลล์ไขมัน ส่วนพลังงานความร้อนที่ชั้นหนังแท้จะกระตุ้นให้ไฟโบรบลาสต์ผลิตคอลลาเจนเพิ่มขึ้น เป็นผลให้โครงสร้างของผิวแข็งแรงยิ่งขึ้น คงความกระชับได้ยาวนานขึ้น สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน ขณะเข้าโปรแกรมท่านจะรู้สึกอุ่นสบายผิว

RF Triple Technology โปรแกรมสลายเซลลูไลท์ กระชับสัดส่วน สร้างคอลลาเจน

RF Triple Technology

RF Triple Technology โปรแกรมสลายเซลลูไลท์ กระชับสัดส่วน สร้างคอลลาเจน

แนะนำทำ RF ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 8 ครั้ง และทำซ้ำเดือนละครั้ง จะได้ผลรวดเร็ว ชัดเจน และได้ผลที่ถาวรขึ้น

ผลหลังรับบริการจาก RF Triple Technology

1.สัดส่วนของร่างกายลดลง

2.เซลลูไลท์ลดลง

3.ผิวดูเรียบ ตึงกระชับขึ้น

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Before

After

ภาพผลการกระชับสัดส่วนบริเวณต้นแขน ก่อน และหลังการทำ Treatment ครั้งที่ 3

*ผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามบุคคล

Before

After

ภาพผลการกระชับสัดส่วนและสลายเซลลูไลท์ บริเวณหน้าท้อง ก่อน และหลังการทำ Treatment 8ครั้ง

*ผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามบุคคล

Before

After

ภาพผลการกระชับสัดส่วนละสลายเซลลูไลท์ บริเวณต้นขา ก่อน และหลังการทำ Treatment 8 ครั้ง

*ผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามบุคคล