นวัตกรรมการสลายไขมัน

Ulthasonic Cellu-Fat Shock (Recommend)

นวัตกรรมการสลายไขมันโดยใช้  Ulthasound Therapy ที่ให้ผลอย่างสูงสุดและผลลัพธ์คงที่อยู่ได้ในระยะยาว

โดยจะมีการปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำ ผ่านชั้นผิวหนัง ไปทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอัดเข้าไปที่เซลล์ไขมัน เกิดความร้อนและฟองอากาศสะสมในเซลล์ไขมัน จนเซลล์ไขมันระเบิดออก (Cavitation effect) ขณะเดียวกันที่ผนังกั้นเซลล์ไขมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เซลล์ไขมันขับของเหลวออกมา (Fat Melting) ควบคู่กับการทำผ้าห่มร้อน ทำให้เร่งการเผาผลาญไขมันและเซลลูไลท์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

*ผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามบุคคล

มีกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน

  1. ทำให้เซลล์ไขมันแตกตัวเป็นโพรง
  2. เผาผลาญกรดไขมัน (Fatty acids) ที่ถูกปล่อยออกมา
  3. ระบายของเสียและไขมัน

ผลหลังจากการรับบริการ

  1. จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ
  2. สลายไขมันเก่าที่สะสม
  3. Reshaped ปริมาตรของไขมัน
  4. ทำให้บริเวณที่เป็นรอยบุ๋มจากเซลล์ลูไลท์ลดน้อยลง